Het team

Voor u staat er steeds een gedreven team aan advocaten klaar, die hun diverse krachten met volle overtuiging bundelen teneinde u bijstand op maat te bieden met oog voor detail.

Vanuit het “vier ogen principe” zijn er steeds meerdere advocaten gekend met uw dossier zodat u altijd een persoonlijk aanspreekpunt ter beschikking hebt en u onmiddellijk antwoorden kan krijgen op uw vragen, waardoor u onnodige stress kan vermijden.

De persoonlijke relatie met onze cliënten dragen wij hoog in het vaandel, waarbij wij vertrouwen, discretie, professionalisme en kwaliteit te allen tijde centraal stellen.

Spring rechtstreeks naar:

TT team op trap 01 e1703581371148

Carlos Teurelincx

Advocaat-vennoot

“Age, si quid agis” – Plautus
“Als je iets doet, doe het dan goed.”

Mr. Carlos Teurelincx studeerde af aan de Universiteit Antwerpen met onderscheiding als licentiaat in de rechten. In 1992 trad hij toe tot de Antwerpse Balie.

De afgelopen 30 jaar laat deze advocaat een ruim palmares optekenen in verschillende takken van het recht met een specialisatie inzake strafrecht, familierecht en het ruime burgerlijke- en verzekeringsrecht.

Mr. Teurelincx is bovendien plaatsvervangend Vrederechter in het kanton Merksem / Schoten.

Voortbouwende op een ruime eigen ervaring heeft hij met Mr. Silvia Torney in 2003 het voormalige advocatenkantoor Teurelincx & Torney (T&T Law) opgericht, hetwelk uitgroeide tot een mooi gestructureerd kantoor met gedreven en gespecialiseerde medewerkers, die zijn persoonlijke leuze, “Age, si quid agis”, alle eer aan doen.

De rechtzoekende kan rekenen op een toegewijde en gepersonaliseerde aanpak van zijn/haar dossier.

Mr. Teurelincx is houder van het getuigschrift Supralat-Salduz en is perfect Nederlands-, Duits-, Frans- en Engelstalig.

Silvia Torney

Advocaat-vennoot

“Don’t raise your voice. Improve your argument.”- Desmond Tutu

Silvia Torney is verbonden aan de balie van Antwerpen sedert 1998.

Na haar studies rechten aan de Universiteit Antwerpen, was ze eerst 5 jaar werkzaam in de verzekeringssector.

Ze richtte in 2003 het voormalige kantoor T&T Law op met haar partner Carlos Teurelincx.

Zij zet bij de oplossing van een geschil steeds de ‘dialoog’ centraal.

Deze aanpak komt van pas in alle takken van het recht die zij beoefent:  naast het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht, heeft zij zich eveneens bekwaamd in het ‘jeugdrecht’.

Ze is sedert 30 augustus 2006 houder van het certificaat “bijzondere opleiding jeugdrecht”.

Shari Desmet

Advocaat-vennoot

Knowledge is power, but enthusiasm pulls the switch.” – Ivern Ball

Shari Desmet behaalde haar Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen, alwaar zij zich verdiepte in het publiekrecht en het internationaal- en Europees recht.

Op 1 september 2017 legde zij de eed af bij de Balie van de Provincie Antwerpen en sedertdien ontplooit ze zich als gedreven advocate in het straf- en strafprocesrecht en het verkeersrecht.

Na haar stage te hebben voltooid bij Teurelincx & Torney Advocaten met Mr. Teurelincx als haar patroon, richtte zij op 1 januari 2021 samen met Mr. Teurelincx en Mr. Torney de vennootschap TESTUDO LEGAL op.

De belangen van de cliënt zijn voor haar altijd prioritair. Een correcte juridisch-technische analyse van élk aspect van élk dossier is een must, hetwelk wordt gecombineerd met pleidooien waaruit zowel passie als empathie spreekt.

Zowel beklaagden als slachtoffers staat zij met maximale inspanning en overtuiging bij.

Mr. Desmet is houder van het getuigschrift Supralat – Salduz en staat u met bijzondere professionaliteit bij tijdens uw verhoor bij politie en/of onderzoeksrechter.

Ook is zij houder van het getuigschrift Cassatie in Strafzaken, waardoor zij als advocaat kán en mág optreden in strafrechtelijke Cassatieprocedures.

Margot Van Hee

Advocaat

“The artist is nothing without the gift, but the gift is nothing without work.” – Émile Zola

Margot Van Hee behaalde in 2022 met onderscheiding het diploma van Master in de Rechten, waarbij ze zich toespitste op het straf- en strafprocesrecht.

Op 1 september 2022 legde zij de eed af bij de Balie van de Provincie Antwerpen, waarna zij haar stage aanving bij TESTUDO LEGAL onder de begeleiding van Mter. Carlos Teurelincx.

Tijdens haar stage zal zij zich voornamelijk verdiepen in het straf- en strafprocesrecht en het familierecht.”

Margot Lijn scaled
S. Moerman - Team - Testudo Legal

S. Moerman

In losse medewerking

Advocaat

“Te midden van de moeilijkheid, ligt de mogelijkheid.” – Albert Einstein 

Mr. S. Moerman studeerde af als Master in de Rechten in 2010 aan de Universiteit Antwerpen.

Haar passie en expertise gaan voluit naar het familierecht, in welk rechtsdomein zij sedert 2018 tevens het certificaat behaalde als erkend familiaal bemiddelaar.

Sedert 2020 is zij ook houder van het certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht, zodat zij ook als raadsman van minderjarigen kan optreden.

Mr. Moerman staat voor een persoonlijke en doelgerichte aanpak in transparantie en vertrouwen.

Met gedreven professionaliteit wordt gestreefd naar juridische resultaten waarbij uw tevredenheid centraal staat.

Annick Boljau

In losse medewerking

Advocaat

“Sociaal recht is technisch en voortdurend in evolutie. Ik breng duidelijke
taal.”

Mr. Boljau is ruim 23 jaar advocaat bij de Antwerpse balie en gepassioneerd door het sociaal recht.

Binnen haar materie verdiept zij zich in het arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en sociaal strafrecht. Ook zelfstandige samenwerkingsovereenkomsten, zoals handelsagenturen, ambtenaren- en tuchtrecht komen aan bod.

Vanuit haar hart voor recht behandelt zij dossiers voor werkgevers en werknemers. Zij is een gedreven pleiter, doch gaat bemiddelende oplossingen niet uit de weg. Haar ervaring leert dat (kort) degelijk advies vooraf de meeste problemen countert. Daarbij geen ellenlange teksten in juridisch jargon maar duidelijke taal.

Annick 1
Mayram

Mariam Eshaghzey​

In losse medewerking

Advocaat

“For to be free is not merely to cast off one’s chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others.” – Nelson Mandela

Meester Eshaghzey studeerde af als master in de rechten in 2016 aan de Katholieke Universiteit van Leuven waarin ze zich specialiseerde in straf- en strafprocesrecht alsook privaatrecht.

Op 14 november 2017 legde ze haar eed af bij de balie van de provincie Antwerpen waarna ze haar stage aanvatte bij Mter. Johan Platteau, waar ze haar kennis en vaardigheden in het strafrecht uitbreidde.

Sedert 2021 is zij ook houder van het certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht, zodat zij ook als raadsman van minderjarigen kan optreden.

In 2020 verdiepte ze zich in het vreemdelingenrecht waardoor ze zich nu met veel passie en gedrevenheid inzet binnen deze rechtsmaterie voor de cliënten.”

Hannelore Annemans

In losse medewerking

Advocaat

“Problem talk creates problems, solution talk creates solutions.” – Steve de Shazer

Hannelore Annemans studeerde rechten aan de Universiteit te Antwerpen en behaalde in 2013 haar diploma van Master in de rechten met onderscheiding.

Sedertdien is zij aan de slag als advocate bij de Balie provincie Antwerpen.

Hannelore Annemans verwierf de afgelopen jaren een bijzondere expertise in het personen- en familierecht en het familiaal vermogensrecht.

Zij verstrekt adviezen én staat cliënten bij inzake afstamming, echtscheiding, beëindiging samenwoning, verblijfs- en financiële regelingen voor kinderen én vereffening en verdeling, zowel na echtscheiding en samenwoning als van nalatenschappen.

Van belang zijn daarbij heldere communicatie op uw maat, bijstand waarbij het behartigen van uw belangen altijd voorop staat én oplossingsgericht denken, waarbij ook een nauwe betrokkenheid centraal staat.

Tot slot heeft Hannelore Annemans ook een bijzondere interesse én goede kennis van het straf- en het verkeersrecht, waarbij zij zowel optreedt voor daders als voor slachtoffers.

Zij genoot de opleiding “Salduzbijstand” en is in het bezit van het “Getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken”.

Lieve Teirbrood - Team - Testudo Legal

Lieve Teirbrood

Office Manager

Sedert 2004 verzorgt en leidt Lieve het secretariaat. Haar organisatietalent is onontbeerlijk voor de goede werking van het kantoor.

Zij zorgt samen met Isolde Spaey voor een professioneel onthaal en is als office manager letterlijk het eerste aanspreekpunt voor de rechtzoekende.

In de context en sfeer van het Testudo-verhaal is zij de “praefectus castrorum”.

Isolde Spaey

Management Assistant

Sedert 2023 staat Isolde in voor de administratieve ondersteuning van de advocaten en zorgt zij samen met Lieve Teirbrood voor een efficiënte, detailgerichte en vlotte werking van het secretariaat.

Op dagelijkse basis onthaalt zij cliënten met een glimlach en staat zij hen op hulpvaardige wijze te woord wanneer u ons kantoor telefonisch contacteert.

Isolde 1