Het team

Voor u staat er steeds een gedreven team aan advocaten klaar, die hun diverse krachten met volle overtuiging bundelen teneinde u bijstand op maat te bieden met oog voor detail.

Vanuit het “vier ogen principe” zijn er steeds meerdere advocaten gekend met uw dossier zodat u altijd een persoonlijk aanspreekpunt ter beschikking hebt en u onmiddellijk antwoorden kan krijgen op uw vragen, waardoor u onnodige stress kan vermijden.

De persoonlijke relatie met onze cliënten dragen wij hoog in het vaandel, waarbij wij vertrouwen, discretie, professionalisme en kwaliteit te allen tijde centraal stellen.

Spring rechtstreeks naar:

Team Lijn scaled

Carlos Teurelincx

Advocaat-vennoot

“Age, si quid agis” – Plautus
“Als je iets doet, doe het dan goed.”

Mr. Carlos Teurelincx studeerde af aan de Universiteit Antwerpen met onderscheiding als licentiaat in de rechten. In 1992 trad hij toe tot de Antwerpse Balie.

De afgelopen 30 jaar laat deze advocaat een ruim palmares optekenen in verschillende takken van het recht met een specialisatie inzake strafrecht, familierecht en het ruime burgerlijke- en verzekeringsrecht.

Mr. Teurelincx is bovendien plaatsvervangend Vrederechter in het kanton Merksem / Schoten.

Voortbouwende op een ruime eigen ervaring heeft hij met Mr. Silvia Torney in 2003 het voormalige advocatenkantoor Teurelincx & Torney (T&T Law) opgericht, hetwelk uitgroeide tot een mooi gestructureerd kantoor met gedreven en gespecialiseerde medewerkers, die zijn persoonlijke leuze, “Age, si quid agis”, alle eer aan doen.

De rechtzoekende kan rekenen op een toegewijde en gepersonaliseerde aanpak van zijn/haar dossier.

Mr. Teurelincx is houder van het getuigschrift Supralat-Salduz en is perfect Nederlands-, Duits-, Frans- en Engelstalig.

Silvia Torney

Advocaat-vennoot

“Don’t raise your voice. Improve your argument.”- Desmond Tutu

Silvia Torney is verbonden aan de balie van Antwerpen sedert 1998.

Na haar studies rechten aan de Universiteit Antwerpen, was ze eerst 5 jaar werkzaam in de verzekeringssector.

Ze richtte in 2003 het voormalige kantoor T&T Law op met haar partner Carlos Teurelincx.

Zij zet bij de oplossing van een geschil steeds de ‘dialoog’ centraal.

Deze aanpak komt van pas in alle takken van het recht die zij beoefent:  naast het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht, heeft zij zich eveneens bekwaamd in het ‘jeugdrecht’.

Ze is sedert 30 augustus 2006 houder van het certificaat “bijzondere opleiding jeugdrecht”.

Shari Desmet

Advocaat-vennoot

Knowledge is power, but enthusiasm pulls the switch.” – Ivern Ball

Shari Desmet behaalde haar Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen, alwaar zij zich verdiepte in het publiekrecht en het internationaal- en Europees recht.

Op 1 september 2017 legde zij de eed af bij de Balie van de Provincie Antwerpen en sedertdien ontplooit ze zich als gedreven advocate in het straf- en strafprocesrecht en het verkeersrecht.

Na haar stage te hebben voltooid bij Teurelincx & Torney Advocaten met Mr. Teurelincx als haar patroon, richtte zij op 1 januari 2021 samen met Mr. Teurelincx en Mr. Torney de vennootschap TESTUDO LEGAL op.

De belangen van de cliënt zijn voor haar altijd prioritair. Een correcte juridisch-technische analyse van élk aspect van élk dossier is een must, hetwelk wordt gecombineerd met pleidooien waaruit zowel passie als empathie spreekt.

Zowel beklaagden als slachtoffers staat zij met maximale inspanning en overtuiging bij.

Mr. Desmet is houder van het getuigschrift Supralat – Salduz en staat u met bijzondere professionaliteit bij tijdens uw verhoor bij politie en/of onderzoeksrechter.

Ook is zij houder van het getuigschrift Cassatie in Strafzaken, waardoor zij als advocaat kán en mág optreden in strafrechtelijke Cassatieprocedures.

Margot Van Hee

Advocaat

“The artist is nothing without the gift, but the gift is nothing without work.” – Émile Zola

Margot Van Hee behaalde in 2022 met onderscheiding het diploma van Master in de Rechten, waarbij ze zich toespitste op het straf- en strafprocesrecht.

Op 1 september 2022 legde zij de eed af bij de Balie van de Provincie Antwerpen, waarna zij haar stage aanving bij TESTUDO LEGAL onder de begeleiding van Mter. Carlos Teurelincx.

Tijdens haar stage zal zij zich voornamelijk verdiepen in het straf- en strafprocesrecht en het familierecht.”

Margot Lijn scaled
S. Moerman - Team - Testudo Legal

S. Moerman

In losse medewerking

Advocaat

“Te midden van de moeilijkheid, ligt de mogelijkheid.” – Albert Einstein 

Mr. S. Moerman studeerde af als Master in de Rechten in 2010 aan de Universiteit Antwerpen.

Haar passie en expertise gaan voluit naar het familierecht, in welk rechtsdomein zij sedert 2018 tevens het certificaat behaalde als erkend familiaal bemiddelaar.

Sedert 2020 is zij ook houder van het certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht, zodat zij ook als raadsman van minderjarigen kan optreden.

Mr. Moerman staat voor een persoonlijke en doelgerichte aanpak in transparantie en vertrouwen.

Met gedreven professionaliteit wordt gestreefd naar juridische resultaten waarbij uw tevredenheid centraal staat.

Ann Rogge

In losse medewerking

Advocaat

“Het evenwicht in ‘sociaal recht’ is precair. Ik ben een weegschaal en streef naar balans.”

Reeds meer dan 16 jaar verdiept Mr. Rogge zich in het arbeidsrecht en tot op vandaag boeit het haar mateloos.

Het is een rechtstak – door sommigen geliefd, door anderen verguisd-  die voortdurend evolueert in functie van de wijzigende noden van de economie en onze samenleving.

Die noden zijn niet zelden tegenstrijdig, reden waarom die zoektocht naar evenwicht zo moeilijk is.

Bij behandeling van haar dossiers, gaat zij er steeds vanuit dat het juiste evenwicht bestaat én haalbaar is.

Zij zoekt naar een oplossing die door de cliënt maar evenzeer door de overige partijen gedragen kan worden.

De ervaring heeft haar geleerd dat het opzoeken van een goede balans vaak leidt tot een algehele tevredenheid en daar streeft zij naar.

Ann Rogge - Team - Testudo Legal
Mayram

Mariam Eshaghzey​

In losse medewerking

Advocaat

“For to be free is not merely to cast off one’s chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others.” – Nelson Mandela

Meester Eshaghzey studeerde af als master in de rechten in 2016 aan de Katholieke Universiteit van Leuven waarin ze zich specialiseerde in straf- en strafprocesrecht alsook privaatrecht.

Op 14 november 2017 legde ze haar eed af bij de balie van de provincie Antwerpen waarna ze haar stage aanvatte bij Mter. Johan Platteau, waar ze haar kennis en vaardigheden in het strafrecht uitbreidde.

Sedert 2021 is zij ook houder van het certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht, zodat zij ook als raadsman van minderjarigen kan optreden.

In 2020 verdiepte ze zich in het vreemdelingenrecht waardoor ze zich nu met veel passie en gedrevenheid inzet binnen deze rechtsmaterie voor de cliënten.”

Lieve Teirbrood

Office Manager

Sedert 2004 verzorgt en leidt Lieve het secretariaat. Haar organisatietalent is onontbeerlijk voor de goede werking van het kantoor.

Zij zorgt samen met Petra Malomgré​ voor een professioneel onthaal en is als office manager letterlijk het eerste aanspreekpunt voor de rechtzoekende.

In de context en sfeer van het Testudo-verhaal is zij de “praefectus castrorum”.

Lieve Teirbrood - Team - Testudo Legal
Petra

Petra Malomgré

Secretariaat Medewerker

Sedert 2021 staat Petra in voor de administratieve ondersteuning van de advocaten en zorgt zij samen met Lieve Teirbrood voor een efficiënte en vlotte werking van het secretariaat.

Op dagelijkse basis onthaalt zij cliënten met een lach en staat zij hen op hulpvaardige wijze te woord wanneer u ons kantoor telefonisch contacteert.